Ons label

Hairborist heeft de keuze gemaakt om te werken met EcoGarantie, het meest veeleisende en gecontroleerde belgische label. Het productdossier EcoGarantie is uniek en wordt elk jaar nagekeken, zodat ze zich kunnen aanpassen aan de actuele problemen. Ontdek hieronder de verplichtingen van Hairborist waar u kan zien dat Hairborist belooft om deze respecteren en hand in hand te werken met EcoGarantie.

Het productdossier gemaakt door Ecogarantie® is gebaseerd op:

  • De duurzame principes,
  • Het respect van het breekbare evenwicht tussen de planten, de dieren en de mens,
  • De verwachtingen van de consument.

Daarom moeten de ingrediënten en de transformatiemethodes van de producten van Ecogarantie® een vast aantal criteria hebben.

Duurzaamheid 

  • De duurzaamheid houdt rekening met de sociale, economische en ecologische aspecten. Het is daarom, op een ecologische methode, dat het bedrijf:
    • De rechten van de mens moet respecteren en een ethisch gedrag moet aannemen.
    • Een rechtvaardige politieke prijs moet geven,
    • Moet opletten op de oorsprong van de ingrediënten en op het hernieuwbare karakter van de eerste materies.

    • Sociaal 
      • De productie moet de rechten van de mens respecteren of moet verbonden zijn aan een sociale justitie. Elk bedrijf die meer dan 10 personen gebruikt moet een politiek hebben van sociale justitie. Dit zal gelijke rechten en een rechtvaardige behandeling aan alle werknemers geven, zonder  ze te discrimineren op basis van hun leeftijd, hun geslacht, hun afkomst, godsdienstige overtuigingen of hun seksuele oriëntatie.

    • Economisch
      • Elk bedrijf moet rendabel zijn. De juiste prijzen moeten betaald worden aan de leveranciers en voorgesteld worden aan de consumenten.

    • Ecologisch 
      • De secundaire effecten op het milieu moeten zo veel mogelijk gelimiteerd worden.
        • Biologisch ontwikkeld, als het mogelijk is,
        • Geen enkele keer getest op dieren,
        • Zo veel mogelijk herbruikbare eerste materies en verpakkingen,
        • De afkomst van de ingrediënten volgens de juiste handelswijze
        • Geen enkele halogene chemie,
        • Geen enkele OGM of technieken van OGM in de productie gebruiken,
        • Geen enkele of een gelimiteerde hoeveelheid VOS ( etherische organische stof )
        • Zwakke energie impact tijdens de productie,
        • Zo weinig mogelijk afval tijdens de levering van eerste materies,
        • Verhoogd niveau van recyclage,
        • Zwakke uitzending,
        • Efficiënt transport.

Veiligheid

De producten EcoGarantie® moeten de Belgische en Europese wetgeving observeren voor de veiligheid van de producten. Dit vertaald zich bijvoorbeeld door de verplichting van elk bedrijf om zo weinig mogelijk voorzorgen te nemen in verband met de traceerbaarheid.

Zo weinig mogelijk impact op het milieu 

 • De producten Ecogarantie® moeten zo weinig mogelijk impact hebben op het milieu. Dit vertaald zich bijvoorbeeld door een zwakke giftigheid op het onderwaterleven,  een goeie biochemische afbreekbaarheid zowel voor anaërobe als voor aërobe dieren en een gelimiteerde hoeveelheid van schadelijke mineralen.